България и българското в учебниците за чужденци

Název: България и българското в учебниците за чужденци
Variantní název
Bulgaria and the Bulgarian in the textbooks for foreigners
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 369-376
Rozsah
369-376
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
В текста се обсъждат причините за промяна на начина, по който се представят България и българското в учебниците за чужденци. Защитава се тезата, че непреднамерената социокултурна информация или традиционно приповдигнатото изображение трябва да бъдат преструктурирани в съответствие с образователните промени и с динамиката на студентските нагласи.
The text discusses the reasons which make change the way presented Bulgaria and the Bulgarian in textbooks of Bulgarian language for foreigners. Protecting the thesis that the current casual or stilted image should be structured according to changes in higher education and attitudes of students.