Termíny "nová náboženská hnutí" a "nová náboženství"

Zdrojový dokument: Lužný, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, pp. 21-29
Rozsah
21-29
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Problém vymezení termínů -- Nová náboženská hnutí v historické perspektivě -- Nová náboženská hnutí v interkultumí perspektivě
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence