Náboženství a moderní společnost : sociologické teorie modernizace a sekularizace

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
1999
Rozsah
183 s.
Edice
  • Religionistika; sv. 6
ISBN
8021022248
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 68813
Anotace
  • Publikace předkládá základní přehled sociologických teorií modernizace a sekularizace. Sleduje vývoj teoretické reflexe změny postavení náboženství v moderní společnosti od vzniku sociologie (Comte, Marx, Durkheim, Weber) až po současné pokusy o začlenění problematiky globalizace do sociologie náboženství (Robertson). Pojednává o pojetí sekularizace jako vzrůstající racionalizace (0'Dea), ústící ve snižování sociálního významu institucionalizovaného náboženství (Wilson) a v privatizaci náboženství (Luckmann). Tento trend je kladen do souvislosti s pokračující pluralizací náboženského života, která má za následek jak pokles věrohodnosti náboženství (Berger), tak náboženské oživení (Stark, Bainbridge). Kniha otevírá nejen otázku platnosti teorie strukturální diferenciace (Bellah, Lash) a sekularizace v podmínkách politizace náboženství (Casanova, Juergensmeyer), ale také otázky kulturní podmíněnosti základních sociologických konceptů náboženství.
Poznámka
  • Kniha byla vydána s laskavou podporou Open Society Fund (Higher Education Support Program, grant č. HC11/96/2).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
Page Chapter number Title
[9]-15 Formování moderní společnosti | pdf icon Lužný, Dušan
Modernizace
Page Chapter number Title
[17]-23 Od fetišismu k pozitivnímu náboženství humanity - Auguste Comte | pdf icon Lužný, Dušan
23-33 Náboženství jako opium - Karl Marx | pdf icon Lužný, Dušan
34-42 Náboženství a sociální solidarita - Émile Durkheim | pdf icon Lužný, Dušan
42-60 Modernizace jako racionalizace - Max Weber | pdf icon Lužný, Dušan
Sekularizace
Page Chapter number Title
[61]-65 Snižování sociálního významu náboženství - Bryan Wilson | pdf icon Lužný, Dušan
65-72 Sekularizace jako desakralizace a racionalizace - Thomas O'Dea | pdf icon Lužný, Dušan
72-81 Privatizace náboženství - Thomas Luckmann | pdf icon Lužný, Dušan
81-90 Pluralismus a věrohodnost náboženství - Peter Berger | pdf icon Lužný, Dušan
90-95 Sekularizace a náboženské oživení - Rodney Stark a William Bainbridge | pdf icon Lužný, Dušan
95-106 Náboženská evoluce a občanské náboženství - Robert Bellah | pdf icon Lužný, Dušan
Globalizace
Page Chapter number Title
[107]-114 Deprivatizace náboženství - José Casanova | pdf icon Lužný, Dušan
114-121 Náboženský nacionalismus versus sekulární stát - Mark Juergensmeyer | pdf icon Lužný, Dušan
121-128 Postmodernizace jako dediferenciace - Scott Lash | pdf icon Lužný, Dušan
128-136 Globalizace a hledání základů - Roland Robertson | pdf icon Lužný, Dušan
Page Chapter number Title
[137]-143 Závěrem: Sociologie ztraceného ráje aneb nostalgické paradigma | pdf icon Lužný, Dušan
Page Chapter number Title
[144]-146 Doporučená literatura | pdf icon Lužný, Dušan
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
[147]-148 Jmenný rejstřík | pdf icon Lužný, Dušan
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
[149]-183 Věcný rejstřík | pdf icon Lužný, Dušan