Tibetský buddhismus v Burjatsku

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2001
Rozsah
349 s.
Edice
  • Religionistika; sv. 10
ISBN
8021027274
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 115213
Anotace
  • Kniha mapuje historii buddhismu v Burjatsku, popisuje rozvoj klášterní sítě a částečně zachycuje i současný stav obnovy buddhistického náboženského života. V první části je nastíněn přehled dějin šíření a usazování buddhismu v Burjatsku se zvláštním zřetelem na vztah ruského státu k tomuto "cizímu" náboženství. Z tohoto hlediska vychází i nová periodizace dějin burjatského buddhismu. Druhá část přináší podrobný geograficko-historický přehled rozvoje burjatské klášterní sítě. Jedná se o vlastně o religionistickou paralelu k tibetskému buddhistickému písemnictví näjig /gnas-jig/, tj.popisu poutních a jiných posvátných míst, včetně jejich pamětihodností. Zvláštní pozornost je věnována současnému stavu obnovy klášterů a chrámů. Použité údaje pocházejí především ze tří autorových badatelských pobytů v burjatských klášterech (1993, 1994, 2000) a částečně také z výsledků jiných expedic.
Poznámka
  • Kniha byla vydána s laskavou podporou Open Society Fund (Higher Education Support Program, grant č. HC11/96/3).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
[7]-9 Předmluva | pdf icon Bělka, Luboš
Úvodem
Page Chapter number Title
15 Úvodem | pdf icon Bělka, Luboš
16-17 Poznámka k přepisu cizích výrazů | pdf icon Bělka, Luboš
17-18 Terminologická poznámka | pdf icon Bělka, Luboš
Z dějin bádání
Page Chapter number Title
21-25 Ruské a sovětské bádání | pdf icon Bělka, Luboš
25-28 Bádání mimo Rusko | pdf icon Bělka, Luboš
Minulost a současnost tibetského buddhismu v Burjatsku
Page Chapter number Title
31-37 Územně-správní členění Burjatska | pdf icon Bělka, Luboš
39-45 Pronikání buddhismu z Tibetu a Mongolska do Zabajkalska : (17.-18. století) | pdf icon Bělka, Luboš
47-51 Uznání burjatského buddhismu jako státního náboženství Zabajkalska : (polovina 18. století) | pdf icon Bělka, Luboš
53-79 Rozvoj ekleziální struktury a vybudování klášterní sítě v Předbajkalsku a Zabajkalsku : (polovina 18. století až dvacátá léta 20. století) | pdf icon Bělka, Luboš
81-90 Likvidace náboženského života sovětskou mocí : (dvacátá a třicátá léta 20. století) | pdf icon Bělka, Luboš
91-100 První obnova burjatského buddhismu : (čtyřicátá až osmdesátá léta 20. století) | pdf icon Bělka, Luboš
101-113 Druhá obnova burjatského buddhismu : (devadesátá léta 20. století) | pdf icon Bělka, Luboš
Burjatské buddhistické kláštery
Page Chapter number Title
117-121 Postavení klášterů v burjatském buddhismu : [úvodní část kapitoly] | pdf icon Bělka, Luboš
123-127 Přehled burjatských buddhistických klášterů a chrámů | pdf icon Bělka, Luboš
128-155 Kláštery selenginských Burjatů | pdf icon Bělka, Luboš
157-161 Kláštery zakamenských Burjatů | pdf icon Bělka, Luboš
162-237 Kláštery chorinských Burjatů | pdf icon Bělka, Luboš
238-240 Kláštery uldurginské stepní dumy | pdf icon Bělka, Luboš
240-243 Kláštery barguzinských Burjatů | pdf icon Bělka, Luboš
243-244 Kláštery tunkinských Burjatů | pdf icon Bělka, Luboš
245 Kláštery Burjatů Irkutské oblasti | pdf icon Bělka, Luboš
245 Kláštery alarských a bochanských Burjatů | pdf icon Bělka, Luboš
245-246 Kláštery echiritských Burjatů | pdf icon Bělka, Luboš
246-260 Kláštery vzniklé ve 20. století | pdf icon Bělka, Luboš
Závěr
Page Chapter number Title
263-266 Závěr | pdf icon Bělka, Luboš
Přílohy
Page Chapter number Title
269-293 Dokumenty | pdf icon Bělka, Luboš
295-301 Chronologický přehled | pdf icon Bělka, Luboš
303-304 Doporučená studijní literatura | pdf icon Bělka, Luboš
305-323 Bibliografie | pdf icon Bělka, Luboš
325-329 Seznam ilustrací | pdf icon Bělka, Luboš
331-347 Rejstřík | pdf icon Bělka, Luboš
Page Chapter number Title
349 V edici Religionistika vychází | pdf icon