Theory and Practice in English Studies

Název: Theory and Practice in English Studies
ISSN
1805-0859 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2012-2022
Obor
Popis
Theory and Practice in English Studies (ISSN 1805-0859) byl odborný recenzovaný časopis publikující odborné příspěvky z oblasti anglické jazykovědy, anglofonních literatur, kulturních studií a překladatelství. Byl vydáván Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vycházel 2x ročně v elektronické podobě, v anglickém jazyce. (Časopis volně navazoval na stejnojmennou řadu konferenčních sborníků, ISSN 1805-0840). Vydávání časopisu bylo ukončeno v r. 2022.
Theory and Practice in English Studies (THEPES), ISSN 1805-0859, was a peer-reviewed scholarly journal, publishing scholarly articles in the fields of English lingugistics, Anglophone literatures and cultural studies, and translation studies. THEPES was published by the Department of English and American Studies of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. THEPES was an online journal, published biannually. Contributions were published in English. (The journal THEPES was a continuation of an eponymous series of conference proceedings published by the Department of English and American Studies, ISSN 1805-0840). The journal was discontinued in 2022.
Ročníky, čísla
2022 (Ročník 11)
1
2021 (Ročník 10)
1 2
2020 (Ročník 9)
1-2
2019 (Ročník 8)
1 2
2014 (Ročník 7)
1 2
2013 (Ročník 6)
1 2
2012 (Ročník 5)
1 2