Sídelní archeologie, prostorové studie

Zdrojový dokument: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 217-236
Rozsah
217-236
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Poznámky k aplikaci metody -- Sídlištní archeologie na příkladu polohy Blučina-Cezavy (intrasite) -- Geografické a distribuční modely v prostředí GIS -- Nástin civilizační změny střední Evropy na základě dokladů změn symbolických tradic
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document