Identifikace tzv. nadstavbových jevů – aplikace etnoarcheologie, sociální archeologie, archeologie kultu, kognitivní archeologie

Zdrojový dokument: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 236-248
Rozsah
236-248
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Etnoarcheologie nebo archeologie etnicity? -- Sociální archeologie -- Tzv. archeologie kultu, aplikace srovnávací religionistiky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document