Interaktivita versus/se rovná interpretace?

Zdrojový dokument: TIM ezin. 2011, roč. 1, č. 1,
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V článku se budu zabývat termínem "interaktivita" samotným. Podívám se na to, jakým způsobem ho chápe současný teoretik médií Martin Lister a jeho postoj srovnám s odlišným přístupem, jež Erkki Huhtamo označil za "mentální interaktivitu", která byla příznačná pro Ars Elektroniku v letech 2004 a 2005. Nakonec si položím otázku, zda je vůbec možné čistě mentální (ne)zásah do díla označovat za interaktivní proces.
Document
Reference:
[1] LISTER, Martin a kol. New Media: A Critical Introduction. Routledge. London – New York 2003.

[2] HORÁKOVÁ, Jana – KELEMEN, Josef. "Kouzlo a síla interakce". In: Kelemen, J. a kol. (ed.). Kognice a umělý život. Slezská univerzita. Opava 2005. s. 195-216. Dostupné též z URL: http://www.ui.fpf.slu.cz/persons/Kelemen/.

[3] HUHTAMO, Erkki. "On the Identity Crisis of Interactive Art". [online] 2007. [cit. 2011-11-24]. Dostupné z URL: http://www.neme.org/591/trouble-at-the-interface-2#header.