O krizi (teorie) kurikula a cestě jak z ní ven

Název: O krizi (teorie) kurikula a cestě jak z ní ven
Variantní název
On the crisis of the curriculum (theory) and the way out of it
Autor: Knecht, Petr
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 1, s. [161]-165
Rozsah
[161]-165
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Dvořák, Dominik. Od osnov ke standardům: proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 134 s. ISBN 978-80-7290-601-7.
Reference
[1] Bourdieu, P. (2010). Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole. Brno: Host.

[2] Deng, Z. (2013). Introduction. The Practical, curriculum, theory and practice: An international dialogue On Schwab's The 'Practical 1'. Journal of Curriculum Studies, 45(5), 583–590.

[3] Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

[4] Viktorová, I. (2004). Změny rodičovského vztahu ke škole a vzdělávání dětí. Pedagogika, 54(4), 389–405.

[5] Young, M. (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: A knowledge-based approach. Journal of Curriculum Studies, 45(2), 101–118. | DOI 10.1080/00220272.2013.764505