Metody etnografického výzkumu tradičního stavitelství

Zdrojový dokument: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 33-53
Rozsah
33-53
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence