К некоторым имплицитным аналогиям литературного воплощения революционных годов 1917–1921 (Гумилев, Есенин, Пастернак, Шолохов)

Název: К некоторым имплицитным аналогиям литературного воплощения революционных годов 1917–1921 (Гумилев, Есенин, Пастернак, Шолохов)
Transliterovaný název
K nekotorym implicitnym analogijam literaturnogo voploščenija revoljucionnych godov 1917-1921 (Gumilev, Jesenin, Pasternak, Šolochov)
Variantní název:
  • On some implicit parallels of the literary image of the revolutionary years 1917–1921 (Gumilev, Yesenin, Pasternak, Sholokhov)
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2014, roč. 7, č. 1, s. [113]-123
Rozsah
[113]-123
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper discusses implicit parallels in which it is possible to identify identical evaluative attitudes of the authors Gumilev, Yesenin, Pasternak and Sholokhov to the results of revolutionary chaos. However, this artistic evaluation was at certain variance with the evaluation of these authors by the then official criticism.