Alegre, Manuel (1936): Jornada de África (1989)

Název: Alegre, Manuel (1936): Jornada de África (1989)
Zdrojový dokument: Špánková, Silvie; Alegre, Manuel. (Des)colonização na literatura portuguesa contemporânea : breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 7-9
Rozsah
7-9
Typ
Kapitola
Jazyk
portugalsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence