Přílohy

Název: Přílohy
Zdrojový dokument: Janeček, Petr. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 282-291
Rozsah
282-291
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Příloha 1: Příklad návrhu a realizace etnografického výzkumu -- Příloha 2: Příklad osnovy polostrukturovaného rozhovoru -- Příloha 3: Příklad terénních poznámek – pasportizace etnografických dat -- Příloha 4: Příklad formuláře poučeného souhlasu pro etnografický výzkum
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence