Péče o movité kulturní dědictví - muzejnictví

Zdrojový dokument: Mertová, Petra. Mezioborová praktická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 33-91
Rozsah
33-91
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Koncepce rozvoje muzejnictví -- Legislativa v muzejnictví -- Evidence sbírek muzejní povahy -- Evidence sbírek muzejní povahy pomocí programu DEMUS -- Možnosti využití muzejních fondů -- Muzeopedagogika -- Muzeologicko-metodologická centra
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document