The museum world of Russia: substantiating the concept

Název: The museum world of Russia: substantiating the concept
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 2 (Jaro 2013), s. 22-25
Rozsah
22-25
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento článek se snaží objasnit koncept "muzejního světa", představuje argumenty pro zavedení této nové kategorie. Rozvoj muzejního světa již prodělal několik fází, které se shodovaly s fázemi zrodu muzea jako kulturní formy. Jednou z linií rozvoje je rozšíření rozměru muzejního světa protnutím a interakcí s dalšími mimomuzejními kulturními praktikami. Zavedení konceptu "muzejního světa" nám umožňuje analyzovat a popsat historii muzeí a muzejní praxi v Rusku a zároveň klást důraz na historický a kulturní kontext a instituce související s muzeem, a umožňuje nám identifikovat nový směr výzkumu.
This article attempts to clarify the concept of "museum world", argues the case for the introduction of this new category. The development of the museum world has passed several stages, which coincided with the stages of the genesis of the museum as a cultural form. One of the lines of development is broadening of the extent of the museum world through the intersection and interaction with other out-of-museum cultural practices. The introduction of the concept of "museum world" enables us to analyze and describe the history of museums and museum practices in Russia, emphasizing the historical and cultural context and institutions related to museums, and allows to identify new research directions.