Information and communication technologies (ICT) transference in Lithuanian museums

Název: Information and communication technologies (ICT) transference in Lithuanian museums
Přispěvatel
Valužis, Andrius (fotograf)
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 16-25
Rozsah
16-25
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Under the "Hype Cycle" methodology developed by the United States of America (USA) research company "Gartner", the digital media adaptation called "Technology Trigger" started in Lithuanian museums in 1989. The Innovator was the Lithuanian Art Museum (LDM), who first introduced digital management system of the collection's data. In 1996-1998 first independent museum websites were launched. About the year 2001 the Peak of "Inflated Expectations" was reached which is illustrated by the concept of the unified Lithuanian Museum Information System (LIMIS). However, it was not realized which caused the phase of "Trough of Disillusionment". Changes took place in 2004-2005. Then the digitization strategy of a national cultural heritage was created. By taking advantage of the European Union (EU) financial support and co-operating with other memory institutions, Lithuania museums stepped into the phase of "Slope of Enlightenment". In 2010, Lithuanian museums reached the beginning of the "Plateau of Productivity", which is witnessed by the finally operating system LIMIS.
V roce 1989 začala litevská muzea na základě metodologie "Hype Cycle" (vyvinuté firmou "Gartner" ve Spojených Státech Amerických) adaptovat digitální média v rámci akce nazvané "Technology Trigger". Inovátorem se stalo Litevské muzeum umění (LDM), které nejprve představilo digitální systém řízení pro sbírková data. V letech 1996–1998 byly zřízeny první nezávislé webové stránky muzeí. Kolem roku 2001 bylo dosaženo vrcholu "přehnaného očekávání", toto je ilustrováno v koncepci jednotného informačního systému litevských muzeí (LIMIS). Nicméně toto realizováno nebylo a díky tomu nastala fáze "skrz deziluzi". Situace se začala měnit v letech 2004 – 2005. Poté byla vytvořena strategie digitalizace národního kulturního dědictví. Využitím finanční podpory Evropské unie a spoluprací s dalšími paměťovými institucemi se litevská muzea dostala do fáze "ustálení produktivity", jejíž svědkem je finální operační systém LIMIS.
Reference
[1] Christine L. Borgman, From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to Information in the Networked World, 2000.

[2] Katherine Burton-Jones, 'The transformation of the Digital museum', in: P. F. Marty, K. Jones ed., Museum informatics: people, information, and technology in museums, New York, London 2007.

[3] Martin Campbell-Kelly - William Aspray, Computer: A History Of The Information Machine, Second Edition, Oxford 2009.

[4] Manuel Castells, Tinklaveikos visuomenės raida, Vilnius 2005.

[5] Jackie Fenn - Mark Raskino, Mastering the Hype Cycle: How to Choose the Right Innovation at the Right Time, Harvard 2008.

[6] Susan Hockey, 'The History of Humanities Computing', in: S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth ed., A Companion to Digital Humanities, Oxford 2004, (accessed 24/8/2013).

[7] Lev Manovich, Naujųjų medijų kalba, Vilnius 2009.

[8] Rasa Maslauskienė, 'Kompiuterinio rinkinių katalogo kūrimo problemos', in: B. Salatkienė, ed., Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrimų metodika. Konferencijos tezės ir pranešimai, Vilnius 1999.

[9] Marshall McLuhan, Kaip suprasti medijas: Žmogaus tęsiniai, Vilnius 2003.

[10] Peter van Mensch, Museums and participation paradigm, (accessed 23/8/2013).

[11] Loreta Meškelevičienė, 'Rinkinių skaitmeninimas Lietuvos dailės muziejuje, Lietuvos dailės muziejaus metraštis', 12 (2007).

[12] Loreta Meškelevičienė, 'Parengtas Lietuvos muziejų rinkinių kompiuterizavimo koncepcijos projektas', Muziejininkystės biuletenis, 5-6 (2001).

[13] Loreta Meškelevičienė, 'Muziejaus rinkinių apskaitos kompiuterizavimas', Lietuvos Dailės muziejus, Metraštis, 1 (1996).

[14] Danutė Mukienė, 'Lietuvos muziejų skaitmeninių leidinių raida 1995–2010 metais', Lietuvos Dailės muziejus, Metraštis, 14 (2011).

[15] Danutė Mukienė, 'Muziejai interneto informacijos labirintuose', Muziejininkystės biuletenis, 2 (2003).

[16] Rimvydas Laužikas, 'Lietuvos muziejų komunikacinė veikla'. In. R. Laužikas, ed., Išlaidos ir investicijos: Lietuvos muziejai 1995-2011 metais, Vilnius, 2013.

[17] Rimvydas Laužikas – Ingrida Vosyliūtė, 'Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija', Informacijos mokslai, (2012), No. 60.

[18] Rimvydas Laužikas, 'Penki atsakyti klausimai apie muzie-jinkystės studijas Lietuvoje', Lietuvos muziejai, 4 (2009).

[19] Ross Parry, Recording the Museum: digital heritage and the technologies of change, (Museum Meanings), Routledge 2007.

[20] Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, New York, 2003.

[21] Nina Simon, The Participatory Museum, (accessed 20/8/2013). http://www.participatorymuseum.org/

[22] Regina Varnienė-Janssen, 'Metodologiniai ir organizaciniai kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliografinės sklaidos aspektai: lietuviškoji koncepcija', Bibliografija: mokslo darbai, 2011.

[23] Regina Varnienė-Janssen, 'Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai', Vilnius 2010.

[24] Normantė Žekonienė, 'Čekijos ir Danijos muziejų kompiuterizavimo patirtis', Lietuvos Dailės muziejus, Metraštis, I (1996).

[25] Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas, Vilnius 2009, p. 32.

[26] Ignas Kapleris interview with Laimutis Telksnys, 2012.

[27] Ignas Kapleris interview with Danutė Mukienė, 2013.

[28] Ignas Kapleris interview with Romanas Senapėdis, 2013.

[29] Ignas Kapleris interview with Rimvydas Laužikas, 2013.

[30] The Law on the Museums of Lithuania Republic (1995). Available in http://www.muziejai.lt/Informacija/info-images/muzieju_istatymas_atnaujintas_2010_04_08.doc (Accessed 2013/08/01).

[31] The Gartner research process and methodologies, (last updated 2011, accessed 2013/08/12).

[32] Lithuania museums statistics 2003–2012 available inhttp://www.muziejai.lt/statistika.htm (last updated 6/9/2013, accessed 2013/07/31)