How the strategies of cultural diffusion build a museum territory

Název: How the strategies of cultural diffusion build a museum territory
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2014, roč. 3, č. 4 (Jaro 2014), s. 14-23
Rozsah
14-23
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
A contemporary museum isn't any longer a place that is only dedicated to collecting, preserving, and presenting the collections, but a place which is integrated into a network, as the studies of strategies of diffusion are showing. The lending strategies of works of art and exhibitions are one of the important drivers of the museum. The study of the circulation of works of art and exhibitions is crucial from a museology standpoint. Focusing on the lending of works of art at the MNAM-CCI over the period fro 2000 to 2007, this work deals with the process of cultural diffusion on an international scale with regard to the circulation of works of art, and looks at how the museum builds their territories and networks via the lending strategies of works of art at the MNAM-CCI.
Současné muzeum už není jen místo, které se věnuje pouze sbírání, uchování a prezentaci sbírek. Je to instituce, která je integrována do určité sítě, což ukazují studie strategie rozšiřování. Strategie výpůjček uměleckých děl a výstav je jednou z klíčových oblastí řízení muzea. Studie oběhu uměleckých děl a výstav je důležitá z hlediska muzeologie. Tato práce se zaměřuje na výpůjčky uměleckých děl v MNAM-CCI v období let 2000–2007 a zabývá se procesem kulturní difuze v mezinárodním měřítku s ohledem na oběh uměleckých děl. Sleduje také, jak muzeum buduje svá teritoria a sítě prostřednictvím strategie výpůjček uměleckých děl na MNAM-CCI.
Reference
[1] MNAM Statistiques de prêts de 2000 à 2007 (Sources: Stéphanie Fargier-Demergès, Responsable desbases de données des Collections et des Expositions du Centre Pompidou)

[2] DUFRENE Bernadette, Art et médiatisation: Le cas des grandes expositions inaugurales du Centre Georges Pompidou (Paris–New York, Paris–Berlin, Paris–Moscou). Thèse, 1998.

[3] DUFRENE Bernadette, La création de Beaubourg. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2000.

[4] DUFRENE Bernadette (dir), Centre Pompidou, trente ans d'histoire. Paris: Editions du Centre Pompidou, 2007.

[5] MOULIN Raymonde, L'artiste, l'institution et le marché. Paris: Flammarion, 1997.

[6] MOULIN Raymonde, Le marché de l'art: Mondialisation etnouvelles technologies. Paris: Flammarion, 2003.

[7] QUEMIN Alain, L'art contemporain international: entre les institutions et le marché (Le rapport disparu). Nimes: Editions Jacqueline Chambon, 2002.