Цветовые эффекты в лирике Арсения Тарковского

Název: Цветовые эффекты в лирике Арсения Тарковского
Transliterovaný název
Cvetovyje èffekty v lirike Arsenija Tarkovskogo
Variantní název:
  • The colour effect in lyrics by Arsenij Tarkovskij
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 3, s. 27-36
Rozsah
27-36
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
В статье рассматриваются проявления цветовых эффектов в лирике Арсения Тарковского. Уделено внимание тематике стихотворений, связанных с цветовой символикой. Привлечены цветовые эпитеты и детали, служащие эквивалентом рефлексивной синестезии эмоций автора. Аргументирована связь лирики Тарковского с живописью с целью отображения смысла бытия.
The article examines manifestations of color effects in the lyrics Arseny Tarkovsky. Attention is paid to the subject of poems related to the color symbolism. Brought color epithets and parts, serving the equivalent of reflexive emotion synesthesia author. Reasoned use lyrics Tarkovsky with painting to reflect the meaning of existence.