Ruský příspěvek k české i slovenské recepci odkazu L. N. Tolstého