[Grigorjanová, Tatjana, ed. Acta rossica Tyrnaviensis: zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave]

Autor: Sipko, Jozef
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 4, s. 65-66
Rozsah
65-66
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Grigorjanová, Tatjana, ed. Acta rossica Tyrnaviensis: zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno: Tribun EU, 2014. 175 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0761-7.
Document