Odchylné realizace intonace v ruském filmu Kislorod a několik úvah o jejich významu

Zdrojový dokument: Новая русистика. 2014, roč. 7, č. 2, s. 69-75
Rozsah
69-75
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
This article deals with certain aspects of prosody involving the differences between the written and spoken text of the movie Kislorod. For this article, the most significant deviations from the Russian intonation constructions have been elaborated upon in order to interpret their meaning and show their possible impact on the Czech version of the movie lyrics.
Note
  • Tento článek vznikl jako výstup grantu SGS číslo: FF_2013_087.
Document
Reference:
[1] HAVRÁNEK, B. a kol. (1976): Příruční mluvnice ruštiny 1, hláskosloví a tvarosloví. Praha.

[2] HŮRKOVÁ, J. (1995): Česká výslovnostní norma. Praha.

[3] JELÍNEK, M. (1995): Stylistika. V: KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z.: Příruční mluvnice češtiny. Brno.

[4] KODZASIV, S. V., KRIVNOVA, O. F. (2001): Obščaja fonetika. Moskva.

[5] KOUNOVÁ, S. (1982): Praktičeskoje posobije po russkoj fonetike. Ostrava.

[6] KRČMOVÁ, M. (2006): Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava.

[7] ODINCOVA, I. V. (2008): Zvuki. Ritmika. Intonacija. Moskva.

[8] PALKOVÁ, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha