Cestou ke Glitch art: od šťastné náhody k umění chyby

Název: Cestou ke Glitch art: od šťastné náhody k umění chyby
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2014, roč. 4, č. 1-2, s. 52-57
Rozsah
52-57
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná práce se zabývá způsoby, jakými lze na náhodu nazírat v kontextu digitálního umění. Na příkladu počítačového (nebo počítačem generovaného) umění, jehož význačná éra započala v polovině 60. let dvacátého století, ukážeme, jakým způsobem pracovali umělci v dané době se "šťastnou náhodou". Na ukázkách glitch art zase představíme principy práce s chybou. Jejich vzájemnou komparací nastíníme změnu chápání principu náhody jako tvůrčí metody v kontextu umění nových médií.
The article deals with methods, using which we can look at chance in a digital art context. On the example of computer art, whose important era begun in the mid sixties, article will explain how the artists in the mentioned period worked with serendipity. On the examples of Glitch art it will describe the principles of working with mistake. By their mutual comparison we will draw the change of philosophical understanding of chance.
Note
Tento článek byl vytvořen za podpory z projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti CZ.1.07/2.3.00/35.0005.
Reference
[1] ANDĚL, Jiří, 2003. Matematika náhody. Vyd. 2. Praha: Matfyz, ISBN 80-867-3207-X.

[2] BARTOŠ, Jaromír, 1965. Kategorie nahodilého v dějinách filosofického myšlení: historicko-sémantická studie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

[3] COLMAN, Alison, 2006. Glitchbrowser. [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.furtherfield.org/reviews/glitchbrowser.

[4] EAGLE, Antony, 2012. Chance versus Randomness. Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. [cit. 8. 3. 2014]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/entries/chance-randomness/.

[5] FOSTER, Allen, FORD, Nigel. 2003. Serendipity and Information Seeking: an Empirical Study. Journal of Documentation. 59, 3, s. 321–340. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00220410310472518. | DOI 10.1108/00220410310472518

[6] KELEMEN, Jozef, 2011. O řízeném hledání šťastné náhody umění na příkladu počítačové grafiky. In: BÜSCHER, Barbara (Ed.). Umění a nová média. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. 79–94. ISBN 8021056398.

[7] KRAPP, Peter, 2011. Noise Channels: Glitch and Error in Digital Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-7625-5

[8] MENKMAN, Rosa, 2010. Glitch Studies Manifesto. Amsterdam: Institute of Network Cultures. ISBN 978-90-816021-6-7.

[9] MENKMAN, Rosa, 2011. The Glitch Moment(um). Network Notebooks 04, Institute of Network Cultures, Amsterdam. ISBN: 978-90-816021-6-7.

[10] MORANDI, Iman, 2004. Glitch Aesthetics. Huddersfield, 2004. Disertační práce.: The University of Huddersfield.

[11] REICHARDT, Jasia, 1968. Cybernetic Serendipity: the Computer and the Arts. Vyd. 1. London: Studio International.

[12] SCOTT, Tony, 2004. GLITCH ART VISUALIZATION [online]. [cit. 9. 3 2014]. Dostupné z: http://www.beflix.com/tech.html.

[13] VALOCH, Jiří. 1968. Computer Graphic: katalog k výstavám. Brno: Dům umění města Brna.