Transmediale 2014: Afterglow. The revolution is over. Welcome to the afterglow

Název: Transmediale 2014: Afterglow. The revolution is over. Welcome to the afterglow
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2014, roč. 4, č. 1-2, s. 100-106
Rozsah
100-106
  • ISSN
    1805-2606
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Transmediale je medzinárodný festival, ktorý sa každoročne už takmer 30 rokov odohráva v Berlíne. Posledný ročník festivalu, ktorý prebiehal na prelome januára a februára 2014, zastrešovala téma odlesku a zrkadlenia digitálnej revolúcie pod názvom Afterglow. The revolution is over. Welcome to the afterglow. Návštevníci mali možnosť za 5 dní zhliadnuť množstvo zaujímavých konferencií, filmov, výstav, performance a koncertov, aktívne sa účastniť na workshopoch a diskusiách. Tento článok je reportážou z letošného festivalu Transmediale, ktorý som osobne navštívila. V úvode oboznamujem čitateľa s hlavnou ideou a historickým vývojom festivalu. Ďalej objasňujem napojenie na CTM festival s podnázvom Dis Continuity, ktorý vo svojom programe ponúkal najmä večerný program vo forme koncertov a performance, ale tiež niekoľko prednášok, diskusií alebo umeleckých inštalácií. V článku pojednávam o tématickom zameraní posledného ročníka Transmediale 2014, ilustráciou na vybraných príkladoch z programu, ktoré ma najviac zaujali.
Transmediale is an international festival that for almost 30 years takes place in Berlin every year. Current year which ran between January and February 2014 under the theme of reflection and mirroring of the digital revolution called Afterglow. The revolution is over. Welcome to the afterglow. In a 5 days visitors could see a lot of interesting conferences, movies, exhibitions, performances and concerts and they could also actively participate in workshops and discussions. This article is a report from the festival Transmediale, which I personally visited. In the beginning I acquaint the reader with the main idea and the historical development of the festival. Further I clarify the connection to CTM Festival with subtitle Dis Continuity, whose program offers mainly evening events such like concerts and performances, but also several lectures, discussions and artistic installations. The article deals with the thematic focus of this year Transmediale 2014 by illustrating on selected examples of program that was for me subjectively the most impressing.
Reference
[1] BCTM Festival, 2014. CTM Festival – Festival for Adventurous Music and Art. CTM [online]. [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://www.ctm-festival.de/about/ctm-festival/.

[2] TRANSMEDIALE, 2014. Transmediale – Afterglow. The revolution is over. Welcome to the afterglow. Transmediale. [online]. [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://www.transmediale.de/content/afterglow.