Cyberspace 2013: zpráva z konference

Název: Cyberspace 2013: zpráva z konference
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2014, roč. 4, č. 1-2, s. 107-108
Rozsah
107-108
  • ISSN
    1805-2606
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve dnech 22. a 23. listopadu 2013 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně konal již jedenáctý ročník mezinárodní konference Cyberspace. Jak z názvu vyplývá, ústředním tématem jsou nová média a kyberprostor. Hlavním organizátorem akce byl opět Radim Polčáik z Ústavu práva a technologie na Fakultě práv MU.
On 22 and 23 November 2013 there was held the eleventh annual international conference Cyberspace at the Faculty of Law, Masaryk University. As the title suggests, the central theme was new media and cyberspace. The leading representative of the symposium was again Radim Polčák, head of the Institute of Law and Technology at the Faculty of Law, Masaryk University.