Dopady stresu na psychiku jedince

Zdrojový dokument: Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Učitel a stres. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992, pp. 29-38
Rozsah
29-38
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: De Meusova úprava Holmesovy-Raheovy škály životních událostí -- Zdroje stresovanosti v povolání učitele -- Stresory doby a jejich dopad na učitele
Licence: Neurčená licence
Document