Некоторые проблемы поэтики жанров в поэзии Хлебникова, его предшественников и его последователей ("прощальные стихи")

Zdrojový dokument: Jovanović, Milivoje. Genologické studie. I.. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991, pp. 424-434
Rozsah
424-434
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document