Literárny žáner z hľadiska medziliterárnosti

Název: Literárny žáner z hľadiska medziliterárnosti
Variantní název:
  • Литературный жанр с точки зрения межлитературности
    • Literaturnyj žanr s točki zrenija mežliteraturnosti
Zdrojový dokument: Ďurišin, Dionýz. Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, pp. [53]-60
Rozsah
[53]-60
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence