Свидетельство, преображенное в искусство : (проза А.И. Солженицына)

Název: Свидетельство, преображенное в искусство : (проза А.И. Солженицына)
Variantní název
Testimony transformed into art : (the prosa of A.I. Solzhenitsyn)
Zdrojový dokument: Porter, Robert. Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, pp. [295]-303
Rozsah
[295]-303
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence