Tematika snů v díle Bohumila Hrabala

Zdrojový dokument: Slavíčková, Miloslava. Moderna - avantgarda - postmoderna. Kšicová, Danuše (Editor); Pospíšil, Ivo (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 253-270
Rozsah
253-270
Typ
Článek
Jazyk
česky
Description
V tomto článku sleduji téma snů v Hrabalově díle, a to od záznamu vlastních snů v počátcích jeho tvorby k prozaickým textům z šedesátých let 20. století. Tematika snů, jejichž záznam a výklad byly v centru zájmu surrealistů jako prostředek k odhalení nejskrytějších hlubin lidské osobnosti, totiž prokazuje, že Hrabalova inspirace surrealismem byla trvalá, ale podléhala změně, přehodnocení a dokonce i parodii.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document