Криптография в "Мертвых душах": mасонский подтекст

Název: Криптография в "Мертвых душах": mасонский подтекст
Transliterovaný název
Kriptografija v "Mertvych dušach": masonskij podtekst
Zdrojový dokument: Korablev, Aleksandr Aleksandrovič. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (editor); Pospíšil, Ivo (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 139-147
Rozsah
139-147
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
В статье рассматривается масонский подтекст поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души".
In the article the Masonic implied sense of the poem of N. V. Gogol "Dead Souls" is considered.