Поэтика метатрилогии Станислава Ракуса

Název: Поэтика метатрилогии Станислава Ракуса
Transliterovaný název
Poètika metatrilogii Stanislava Rakusa
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 2, s. [51]-58
Rozsah
[51]-58
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
В статье рассмотрены некоторые особенности поэтики романов "Темпоральные записки", "Ненаписанный роман" и "Эксцентричный университет", принадлежащие перу современного словацкого прозаика Станислава Ракуса и образующие метатрилогию.
This article deals with some aspects of poetics in the novels "Temporal Notes", "An Unwritten Novel", "An Eccentric University" penned by a modern Slovak prose writer Stanislav Rakus. These novels form a metatrilogy.
Reference
[1] RAKÚS, Stanislav: Temporálne poznámky. Bratislava: Slovenský spisovatel', 1993.

[2] RAKÚS, Stanislav: Nenapísaný román. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2005.

[3] RAKÚS, Stanislav: Excentrická univerzita. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2008.

[4] LIPOVECKIJ, M. N.: Russkij postmodernizm: Očerki istoričeskoj poètiki. Jekaterinburg: Ministerstvo obščego I professional'nogo obrazovanija Rossijskoj federacii, 1997.