[Přílohy]

Název: [Přílohy]
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Kličová, Jana (Translator). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014,
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Obr. 2. Mapa kraje Vysočina s vyznačením zájmových lokalit. Šedá pole znázorňují území s výskytem stop po středověkém rýžovnictví zlata a těžbě stříbronosných rud (= Fig. 2. Map of the Vysočina Region highlighting the localities under review. Grey fields indicate places with evidence of medieval gold placer mining and extraction of silver ores) -- Obr. 8. Centrální Českomoravská vrchovina od raného středověku do počátků rudného hornictví (= Fig. 8. Central part of the Bohemian-Moravian Highlands from the Early Middle Ages to the beginnings of ore mining)
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence