Scénografie mluví : hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou

Název: Scénografie mluví : hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou
Variantní název:
  • Scenography Speaks: conversations of Jarka Burian with Josef Svoboda
Přispěvatel
Příhodová, Barbora (editor)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Josef Svoboda - scénograf, o.p.s.
Rok vydání
2014
Rozsah
303 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 428
ISBN
978-80-905952-0-0 (Josef Svoboda – scénograf, o.p.s., Praha)
978-80-210-7730-0 (Masarykova univerzita, Brno)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1028687
Anotace
  • Scénografie mluví: hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou je kritickou edicí pramenů, ve které byly vybráno, upraveno, tematicky roztříděno a kritickým komentářem opatřeno na 72 hodin audiozáznamů rozhovorů světově proslulého scénografa Josefa Svobody s americkým teatrologem českého původu Jarkou Buriana. Některé hovory byly vedeny osobně, jiné po telefonu; nahrávky obsahují také záznamy Svobodových přednášek, které v 80. letech v USA a Kanadě pronášel, či jeho odpovědí na Burianovy dotazy, které ve volných chvílích zaznamenával. V těchto nahrávkách, které vznikaly mezi lety 1969 a 1994 v Čechách, Americe i Kanadě, se sice v časových skocích, přesto však s jistou kontinuitou, odvíjí Svobodův příběh v jeho osobním podání: svým typicky zaníceným způsobem popisuje inscenace, na kterých zrovna pracuje, vysvětluje souvislosti, záměry, vize, vzpomíná. Osvětluje zde svoji práci a umožňuje tak nahlédnout nejen do postupů, které zkoušel a používal, ale také do svého myšlení o scénografii a divadle vůbec. Materiál dělíme na čtyři základní kapitoly. V první kapitole je Svoboda představen tak, jak se s ním Burian setkal, tzn. jako uznávaný špičkový scénograf v politicky zlomovém období konce 60. let. V druhé kapitole se soustředíme na Svobodovy inscenace Wagnera, na nichž scénograf pracoval převážně v zahraničí v průběhu 70. let, a na jeho mezinárodní pedagogickou činnost, která nás zavádí i do let osmdesátých. Do kapitoly třetí zařazujeme nahrávky týkající se Svobodových vracejících se výpovědí o důležitých uměleckých partnerech, jakým mu byl např. Alfréd Radok, jež jsou přirozeně propojeny spíše s půdou domácí, a také pasáže, které se týkají dalších vybraných inscenací a obecnějších postřehů o scénografii. Poslední kapitola je jakýmsi dovětkem, který přibližuje hovory z období polistopadového, ve kterých Svoboda, již na sklonku své profesní dráhy, mimo jiné otevírá kontroverzní téma své politické afiliace.
  • Scenography Speaks: conversations of Jarka Burian with Josef Svoboda is a critical edition of primary archival sources that selects, annotates and comments on 72 hours of conversation between Josef Svoboda (1920-2002), one of the most significant theatre designers of the 2nd half of the 20th century and Jarka Burian (1927—2005), his American biographer and theatre scholar of Czech heritage, recorded over almost 30 years of their close collaboration. Recorded between 1969 and 1994, the tapes unfold Svoboda's personal account of his past, present and future: he recalls the beginnings of his career and the collaborators that have shaped it, he passionately describes productions he is working on, he explains his future visions and intentions. He clarifies the principles of his work enabling his audience to peek inside of the methodologies he used and the technologies he experimented with, revealing his thoughts on scenography and theatre in general. The selected interviews, or their fragments, are divided into four chapters and accompanied throughout by critical commentary. The first chapter exposes the initial encounters of Svoboda and Burian at the end of the "Golden 60s". The second chapter focuses on Svoboda's collaborations on Wagner's operas and points at Svoboda as a teacher by featuring his ideas about education for scenographers as well as his lectures and master classes. The third chapter contains Svoboda's recurring testimonies on the crucial importance of his collaborators and groups Svoboda's more general comments on scenography as a component of performance and an artistic field. The final chapter covers the final phase of Svoboda's work and life in the period after the so-called Velvet Revolution.
Poznámka
  • Kniha byla vydána Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a společností Josef Svoboda – scénograf, o.p.s., za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky (MK 33048/2013 OULK/2013 a MK 20250/2014 OULK/2014) a grantového projektu Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál (GAČR, č. P409/11/1082), financovaného Grantovou agenturou ČR.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Josef Svoboda - scénograf, o.p.s.
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Poděkování editorky
Chapter number Title Custom text
Poděkování editorky | 7–8
Příhodová, Barbora
PDF
Chapter number Title Custom text
Setkání dvou tvůrčích osobností : předmluva Grayce S. Burian | 9–11
Burian, Grayce S.
PDF
Chapter number Title Custom text
Scénografie mluví : Úvod | 15–[41]
Příhodová, Barbora
PDF
Chapter number Title Custom text
Konec zlatých šedesátých : Všechno má své základy | 45–99
Příhodová, Barbora; Svoboda, Josef; Burian, Jarka
PDF
Chapter number Title Custom text
Pronásledován Wagnerem : Na cestách za scénografií | 103–165
Příhodová, Barbora; Svoboda, Josef; Burian, Jarka
PDF
Chapter number Title Custom text
Obhajoba scénografie : Návraty domů | 169–223
Příhodová, Barbora; Svoboda, Josef; Burian, Jarka
PDF
Chapter number Title Custom text
Polistopadová léta : Princip zcizování | 227–251
Příhodová, Barbora; Svoboda, Josef; Burian, Jarka
PDF
Chapter number Title Custom text
Vycházení z úkrytu vnitřní krajiny : Dovětek | 255–267
Příhodová, Barbora; Svoboda, Josef; Burian, Jarka
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 269–270
Příhodová, Barbora
PDF
Chapter number Title Custom text
Výběrová bibliografie | 271–278
Příhodová, Barbora
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 279–282
Příhodová, Barbora
PDF
hidden-section Rejstřík děl
Chapter number Title Custom text
Rejstřík děl | 283–285
Příhodová, Barbora
PDF
hidden-section Seznam vyobrazení
Chapter number Title Custom text
Seznam vyobrazení | 287–303
Příhodová, Barbora
PDF