Osel v době hradištní

Název: Osel v době hradištní
Variantní název:
  • Der Esel in der Burgwallzeit
Zdrojový dokument: Dreslerová, Gabriela. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 10-16
Rozsah
10-16
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Cílem příspěvku je seznámit širší odbornou veřejnost s výskytem needemického zvířecího druhu na slovanském hradisku a spolu s tím představit i sumarizaci prokázaných nálezů ostatků oslů nebo jejich kříženců v pravěku a době dějinné ve střední Evropě. Současně je zde prezentována jedna z možných metod pro přesnější druhové zařazení kříženců koňovitých.