Svedectvo nekropol o ekonomicko-sociálnej štruktúre zázemia veľkomoravských centier z územia Slovenska

Název: Svedectvo nekropol o ekonomicko-sociálnej štruktúre zázemia veľkomoravských centier z územia Slovenska
Variantní název:
  • Zeugnis der Nekropolen über die wirtschaftlich-soziale Struktur des Hinterlandes großmährischer Zentren auf dem Gebiet der Slowakei
Zdrojový dokument: Hanuliak, Milan. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 62-72
Rozsah
62-72
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Vo veľkomoravskej dobe sú pohrebiskové lokality piatich známych typov na území Slovenska nerovnomerne rozmiestnené. Iba v prípade Nitry, Bratislavy a Pobedima bol zaznamenaný ich koncentrovaný výskyt v okolí hradísk centrálneho významu. Pohrebiskové lokality sú v týchto prípadoch súčasťou sídliskových aglomerácií. Dôvody, ktoré sa pričinili o koncentrovanú formu osídlenia nie sú zrejmé na základe primárneho svedectva archeologických prameňov. Podstata tohto javu sa preukáže až po ich komplexnej analýze. Z nej vyplynie miera, v akej obyvatelia z hospodárskeho zázemia sídliskových aglomerácií mohli prispievať svojimi pracovnými aktivitami k obžive i k zásobovaniu príslušníkov riadiacich štruktúr výrobkami každodennej potreby, pri opevňovacích prácach a výkone rôznych druhov stavebnej činnosti.