Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách

Název: Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách
Variantní název:
  • Die sechste Etappe der anthropologisch-archäologischen Schulgrabung des Burgwallgräberfeldes in Diváky
Zdrojový dokument: Mořkovský, Tomáš. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 73-81
Rozsah
73-81
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
V červenci roku 2005 pokračoval šestou etapou školní antropologickoarcheologický výzkum slovanského pohřebiště na lokalitě Diváky (okr. Břeclav). Bylo odkryto 26 hrobů a jeden objekt ze střední a mladší doby hradištní. Zajímavé byly dva výklenkové hroby a neobvyklý pohřeb ženy s nohama ve skrčené poloze a obětinou kozy či ovce uloženou v přilehlé jámě.