Zlaté gombíky z Mikulčic – spektrometrická analýza

Název: Zlaté gombíky z Mikulčic – spektrometrická analýza
Variantní název
Goldknöpfe aus Mikulčice – eine spektrometrische Analyse
Zdrojový dokument: Kavánová, Blanka. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 127-135
Rozsah
127-135
Typ
Článek
Jazyk
česky
Description
Předkládaný článek je počátečním pokusem o systematické zhodnocení velkomoravského šperku, gombíků z lokality Mikulčice. I přesto, že se s nimi setkáváme při každé reprezentační příležitosti, byly doposud analyzovány relativně nesystematicky jako srovnávací materiál moravských a českých šperků. Z celkového počtu 18 exemplářů známých z Mikulčic jich bylo 14 analyzovaných metodami sloužícími k zjišťování složení kovu, z něhož byly vyrobeny a byly sledovány technické detaily, vyplývající z případných rozdílů nebo shodných výsledků různých částí gombíku. Analýza byla provedena metodou elektronové skenovací mikroskopie (SEM) v propojení s energiově-disperzní analýzou (EDX) na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Note
Práce byla realizována v grantu GAČR 404/05/2447 Mikulčice, bazilika s pohřebištěm (katalog a analýza).
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence