Stredoveké osídlenie severozápadného Považia

Název: Stredoveké osídlenie severozápadného Považia
Variantní název:
  • Mittelalerliche Siedlungen im nordwestlichen Waaggebiet
Zdrojový dokument: Vlkolinská, Ivona. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 183-191
Rozsah
183-191
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Stredoveké osídlenie severozápadného Považia, región od Dubnice nad Váhom cez Púchov až po Považskú Bystricu. Nové, ako aj znovu potvrdené lokality zo starších prieskumov a výskumov na trase budovanej diaľnice (sídliská). Porovnanie osídlenia v praveku s hustotou lokalít vo včasnom stredoveku. Taktiež overovanie stavu zachovania slovanských mohýl na vrcholoch kopcov v porovnaní so skoršími zisteniami. Problematika lokalít s názvom Chríb. Stredoveká osada z 12.−13. stor. v obci Beluša patrí k veľmi zriedkavým preskúmaným osadám vôbec na Slovensku, a predovšetkým v uvedenom regióne. Význam sídliska v súvislosti s jeho polohou blízko územia Moravy (ložiská grafitu), umocnený prítomnosťou dvoch mincí arabského typu razených panovníkom Belom III., alebo Belom IV.