Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě

Název: Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě
Variantní název:
  • Einige Anmerkungen zu Fragen der Chronologie und zur Datierung der Sachkultur aus der Burgwallzeit in Mähren
Zdrojový dokument: Mazuch, Marian. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 211-216
Rozsah
211-216
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Cílem příspěvku je upozornit na několik zásadních, v podstatě obecně známých problémů, které komplikují či limitují snahy o podrobnější chronologizaci materiální kultury raného středověku, resp. jednotlivých terénních situací (např. časové podchycení vývoje a především případných strukturálních změn v mocenských centrech – hradištích). Celá problematika je orientována na archeologii Velké Moravy, která se ve smyslu tradiční periodizace zhruba kryje se středo hradištním obdobím.