Pósobenie Franka Wollmana na Slovensku v kontexte dejín folkloristiky

Zdrojový dokument: Hlôšková, Hana. Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Kusá, Mária (Jiné). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, pp. 27-40
Rozsah
27-40
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Note
Príspevok bol spracovaný v rámci grantového projektu VEGA 2/3030/23 K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasnej postmodernej európskej kultury.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document