Preklad v československých súvislostiach V., alebo Preklady z ruskej literatury v českých zemiach a na Slovensku v rokoch 1938-1945

Název: Preklad v československých súvislostiach V., alebo Preklady z ruskej literatury v českých zemiach a na Slovensku v rokoch 1938-1945
Autor: Kusá, Mária
Zdrojový dokument: Kusá, Mária. Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenka, Miloš (editor); Kusá, Mária (jiná role). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, pp. 81-85
Rozsah
81-85
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence