Metodika

Zdrojový dokument: Mlejnek, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 17-24
Rozsah
17-24
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 3.1 Metodika povrchových sběrů -- 3.2 Metodika výzkumu stratifikované lokality -- 3.3 Metodika analýzy štípané industrie
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document