Režijní profil Aloise Hajdy I. – Inscenační tvorba z let 1953–1971

Název: Režijní profil Aloise Hajdy I. – Inscenační tvorba z let 1953–1971
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 165-167
Rozsah
165-167
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Zdráhal, Dušan. Režijní profil Aloise Hajdy. I., Inscenační tvorba z let 1953-1971. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. 224 s. ISBN 978-80-7460-039-5.