Původní česká rozhlasová hra po roce 1989

Název: Původní česká rozhlasová hra po roce 1989
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 174-177
Rozsah
174-177
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Schulzová, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 207 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-064-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.