Knihovny a vydavatelé: válka nebo spolupráce?

Název: Knihovny a vydavatelé: válka nebo spolupráce?
Variantní název:
  • Libraries and publishers: war or cooperation?
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. ProInflow speciál, s. 67-70
Rozsah
67-70
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor se zamýšlí nad postavením knihoven v souvislosti s připravovanou novelou autorského zákona a poukazuje na problémy se zaváděním nových služeb spojených s digitálním prostředím do knihoven. Navrhuje přímou spolupráci vydavatelů s knihovnami a v této souvislosti popisuje svou vizi knihovny jako distribučního kanálu pro vydavatele. Zmiňuje výhody tohoto spojení a také případná rizika.
The author deals with the role of the libraries in relation to the amendment to the copyright law and he describes problems with new services connected to digital environment in libraries. The author suggests cooperation between libraries and publishers and he describes his vision of a library as a distribution channel for publishers. He also mentions some advantages and disadvantages of this cooperation.