Management a marketing informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Název: Management a marketing informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK
Variantní název:
  • Management and marketing of information services at the Institute of Information Studies and Librarianship (Faculty of Arts, Charles University in Prague)
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 94-98
Rozsah
94-98
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek pojednává o praktických aplikacích při výuce základů managementu a marketingu na oblast informačních služeb. Jsou podána specifika informačních služeb z hlediska klasického dělení služeb v oblasti marketingu a managementu v kontextu oboru informační věda a knihovnictví. Poté jsou probírány informační přesahy managementu i marketingu, se zvláštním důrazem na oblast komunikace a sdílení informací. Článek je doplněn o praktické příklady z výuky managementu informačních služeb a marketingu informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Article deals with the practical applications for teaching the fundamentals of management and marketing of information services. The specifics of information services are defined in terms of the classical division of services in marketing and management in the context of information science and librarianship. The information overlaps of management and marketing are discussed; with particular emphasis on communication and information sharing. The article contains practical examples of teaching management of information services and marketing of information services at the Institute of Information Studies and Librarianship (Faculty of Arts, Charles University in Prague).
Reference
[1] VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 2001. ISBN: 80-7261-041-4.

[2] DE PELSMACKER, P. a GEUENS, M. a VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1.

[3] Informační a znalostní management. In: Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu (CZ.1.07/2.2.00/07.0284) [online]. Dostupný z URL: http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1131[cit. 30.09.2013].

[4] Marketing informačních služeb. In: Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu (CZ.1.07/2.2.00/07.0284) [online]. Dostupný z URL: http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1133 [cit. 30.09.2013].

[5] DOMBROVSKÁ, Michaela. Nové výzvy v práci a profesi – Fair play, focus & flow. HR Kavárna [online]. 02.08.2013 [cit. 25.09.2013]. Dostupný z URL: http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/leadership/nove-vyzvy-v-praci-a-profesi-fair-play-focus-flow/

[6] DOMBROVSKÁ, Michaela. Kvóty jsou zbytečné, rozhoduje osobnost. In: Osobní rozvoj 03/2013. s. 52-55. ISSN: 1805-6091.