Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven

Název: Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven
Variantní název:
  • An overview of systems and tools for benchmarking and data comparison of academic libraries' performance
Zdrojový dokument: ProInflow. 2015, roč. 7, č. 1, s. 16-28
Rozsah
16-28
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek mapuje systémy pro analýzu a srovnávání dat akademických knihoven. Na základě rešerše v odborných databázích a online zdrojích autoři identifikovali a popsali celkem 24 systémů. Hlavním kritériem pro zařazení do seznamu byla možnost vzájemného srovnávání dat napříč knihovnami, sloužících institucím terciálního vzdělávání. Výzkum byl omezen na aktivní systémy využívané zejména v Evropě, USA, Austrálii a na Novém Zélandu. V tabulce, která je součástí přílohy, lze nalézt základní údaje o jednotlivých projektech. Systémy byly rozděleny do tří kategorií – roční statistické výkazy, benchmarking kvantitativních dat a benchmarking uživatelské spokojenosti. Tyto kategorie byly blíže charakterizovány. Přehled vznikl jako výstup z předmětu Výzkumný seminář v Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
This paper summarises solutions for analysis and comparison of academic libraries' data. Articles from assorted electronic sources were reviewed to identify and describe various types of systems. 24 of them were discovered that fit the main specified criteria: have the possibility to compare different libraries, which serve mainly higher education institutions. In addition, each selected system needed to still be active. The research was geographically limited only to tools used in Europe, the USA, Australia, and New Zealand. An overview table with general description of the systems is attached in the Appendix. Three categories were established to classify the systems: annual statistical reports, benchmarking of quantitative data, and benchmarking of user satisfaction. A characterization of each category is provided. This paper is a result of the authors' activity in Research Seminar, a one-semester course at the Division of Information and Library Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic.
Reference
[1] ACRL Metrics. In: ACRL Metrics [online]. 2011 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: http://acrl.countingopinions.com/docs/acrl/ACRLMetrics2010.ppsx

[2] Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce [online]. c2003- [cit.: 2015-02-19]. Dostupné z: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/

[3] Annuaire Statistique Interactif des Bibliothèques Universitaires (ASIBU) [online]. SDBIS, [2010] [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: https://www.sup.adc.education.fr/asibu/

[4] Biblioteksstatistik [online]. [Stockholm]: Kungliga Biblioteket, c2014-2015 [cit.: 2015-02-19]. Dostupné z: http://bibstat.libris.kb.se

[5] Compare Academic Libraries: Library Statistics. National Center for Education Statistics [online]. Washington: National Center for Education Statistics, [n.d.] [cit.: 2015-02-19]. Dostupné z: https://nces.ed.gov/surveys/libraries/compare

[6] ISO 2789:2013. Information and documentation — International library statistics [online]. Geneva: ISO, 2013 [cit.: 2015-02-19]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2789:ed-5:v1:en

[7] LibValue: Value, Outcomes, and Return on Investment [online]. Association of Research Libraries, c2014 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.libvalue.org

[8] Participant lists. LibQUAL+: charting library service quality [online]. Washington: Association of Research Libraries, c2015 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: https://www.libqual.org/about/about_survey/participants

[9] Publications Access. ARL Statistics [online]. Washington: Association of Research Libraries, c2015 [cit: 2015-02-19]. Dostupné z: http://www.arlstatistics.org/about/Pub_Access

[10] SCONUL: Annual Library Statistics 2010-2011. SCONUL [online]. London: © SCONUL, Society of College, National & University Libraries, 2012 [cit. 2015-01-12]. ISSN 1352-1020. Dostupné z: http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/ALS1011.pdf

[11] Statistics and Evaluation Section. In: IFLA [online]. Hague: IFLA, last update: 2 April 2014 [cit.: 2015-02-19]. Dostupné z: http://www.ifla.org/statistics-and-evaluation

[12] StatsQUAL [online]. Washington: Association of Research Libraries, c2015 [cit: 2015-02-19]. Dostupné z: http://www.statsqual.org

[13] DERFERT-WOLF, Lidia. Re: Research on Benchmarking Systems/Projects for Czech academic librarians [e-mail]. 19. února 2015 22:06 [cit.: 2015-02-19].

[14] FUSHIMI, Marcela. Re: Research on Benchmarking Systems for Czech Academic Librarians [e-mail]. 27. ledna 2015 15:35 [cit.: 2015-02-19].

[15] HARTMANN, Kathrin. Re: Research on Benchmarking Systems for Czech Academic Librarians [e-mail]. 17. února 2015 16:44 [cit.: 2015-02-19].

[16] JORDAN, Elizabeth. LibStats. Performance Measurement and Metrics [online]. 2008-03-21, vol. 9, issue 1, s. 18-25 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14678040810869396. | DOI 10.1108/14678040810869396

[17] JILOVSKY, Cathie. Singing in harmony: statistical benchmarking for academic libraries. Library Management [online]. 2011-01-04, vol. 32, 1/2, s. 48-61 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01435121111102575. | DOI 10.1108/01435121111102575

[18] KRČÁL, Martin. Sběr statistických dat v akademických knihovnách: vyhodnocení výzkumu [online]. Brno, 11. prosince 2014 [cit.: 2015-02-19]. Dostupné z: http://www.akvs.cz/pdf/statistiky-vyzkum.pdf. Prezentace ze semináře Statistiky jak je známe, statistiky jak je neznáme konané na VUT.

[19] LAI, Mei-Chi, Wei-Kang WANG, Hao-Chen HUANG a Meng-Chun KAO. Linking the benchmarking tool to a knowledge-based system for performance improvement. Expert Systems with Applications [online]. 2011, vol. 38, issue 8, s. 10579-10586 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417411003071. | DOI 10.1016/j.eswa.2011.02.101

[20] MARKLESS, Sharon a David STREATFIELD. Evaluating the Impact of Your Library [online]. 2nd Ed. London : Facet, 2013, s. 183 [cit. 2015-02-19]. ISBN: 9781856048125. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=nlebk&AN=558461&lang=cs&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_183

[21] POLL, Roswitha. Benchmarking with Quality Indicators: National Projects. Performance Measurement and Metrics [online], 2007, vol. 8, no. 1, s. 41-53 [cit: 2015-02-19]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1108/14678040710748076. | DOI 10.1108/14678040710748076

[22] REDSE, Torill. Re: Research on Benchmarking Systems/Projects for Czech academic librarians [e-mail]. 29. ledna 2015 10:39 [cit.: 2015-02-19].

[23] REYES, Pacios Ana a Nidia LUBISCO. An approach to evaluating Latin American university libraries. Performance Measurement and Metrics [online]. 2008-07-04, vol. 9, issue 2, s. 96 [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1108/14678040810906808. | DOI 10.1108/14678040810906808

[24] SAMARCHI, Michael. Re: Research on Benchmarking Systems for Czech Academic Librarians [e-mail]. 26. ledna 2015 8:53 [cit.: 2015-02-19].

[25] SHOWERS, Ben. Developing a shared analytics service for academic libraries. Insights: the UKSG journal [online]. 2014-7-1, vol. 27, issue 2, s. 141 [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.149. | DOI 10.1629/2048-7754.149

[26] STEWART, Christopher. An Overview of ACRLMetrics. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2011, vol. 37, number 1, s. 73 [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2010.11.015. | DOI 10.1016/j.acalib.2010.11.015

[27] VOORBIJ, Henk. Academic Library Benchmarking in the Netherlands: A Comparative Study. Performance Measurement and Metrics [online], 2009, vol. 10, no. 1, s. 59-72 [cit: 2015-02-19]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1108/14678040910949693. | DOI 10.1108/14678040910949693