Zapożyczenia, neologizmy czy archaizmy? : o znaczeniu i budowie słowotwórczej określeń nazywających postacie w polskiej wersji gry internetowej Hearthstone

Název: Zapożyczenia, neologizmy czy archaizmy? : o znaczeniu i budowie słowotwórczej określeń nazywających postacie w polskiej wersji gry internetowej Hearthstone
Variantní název:
  • Borrowings, Neologisms or Archaisms? : the importance of word formation and the construction of terms calling the characters in the web game Hearthstone
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 2, s. 34-46
Rozsah
34-46
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Praca przedstawia wyniki analizy słowotwórczej nazw postaci spotykanych na kartach polskiej wersji komputerowej kolekcjonerskiej gry karcianej Hearthstone. Wśród analizowanych określeń zwróciliśmy uwagę na budowę słowotwórczą postaci, wyodrębniając nazwy jednowyrazowe (np. Wyżer, Zombiak) i nazwy żeńskie (Kapłanka Eluny, Uczennica czarownika). W dalszej części uwzględniliśmy aspekt semantyczny określeń kart. Zauważyliśmy przy tym nazwy ewokujące czasy średniowieczne (Czarny Rycerz, Giermek Argentu) oraz rozbójników morskich (np. Straszliwy Korsarz, Majtek z Południowych Mórz), a także osoby związane z niespotykaną wiedzą (Prorok Zagłady, Wiedziciel Czo). Zwróciliśmy także uwagę na określenia archaizowane i neologizmy słowotwórcze. W załączniku dodano tabelę, która zawiera nazwy pochodne słowotwórczo.
The paper presents the results of the word formation analysis of common characters' names used in Polish version of the collectible card game "Hearthstone". Among the analyzed expressions we paid close attention to the formative structure of words by isolating one-word names (eg. Wyżer ← Hogger) and female names (Kapłanka Eluny ← Eluny Priestess). In the following part, we took into account the semantic aspect of the cards' terms. We noticed that the names suggest medieval times (Czarny Rycerz ← The Black Knight) and sea robbers (eg. Straszliwy Korsarz ← Dread Corsair), as well as those associated with an unparalleled knowledge (Wiedziciel Cho ← Lorewalker Cho). The attention was also drawn to archaic terms and formed neologisms. In the annex we added a table that contains the created names.
Note
Errata: Text poznámky č. 24 na s. 44: Ze względów technicznych nie wszędzie uwzględniono kolejność rdzeni dla określeń złożonych.