Новая русистика 2015, roč. 8, č. 1

Obrázek
Rok
2015
Rok vydání
2015
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie
Page Title
[5]-11 К созданию и интерпретации "Мудрости древних чехов" Р. Якобсона и полемика в чехословацкой эмиграции во время Второй мировой войны Hermann, Tomáš; Zelenka, Miloš | pdficon
[13]-22 Вербализация звокового пространства в поэтическом творчестве В.С. Соловьева Koryčánková, Simona | pdficon
[23]-33 Целевые отношения, передающиеся в русском языке предложными конструкциями - их адекватное выражение в чешском языке Brandner, Aleš | pdficon
[35]-40 К вопросу перевода на чешский язык русского местоимения "себя" в глагольных конструкциях Artemov, Andrej | pdficon
Marginália
Page Title
[41]-47 Z ruských osobných a spoločenských dejov Žemberová, Viera | pdficon
[48]-61 Autoritativní obrazy Ruska jako vzorek českého prostoru a času Pospíšil, Ivo | pdficon
62-68 Мифологизация власти и глобализация личности: кинообраз И. Сталина на занятии в вузе Kudrjavceva, Jekaterina L'vovna; Timofejeva, Anastasija Anatol'jevna | pdficon
Recenze
Page Title
[69]-71 O aktuální problematice současné ruské konfliktologie Matyušová, Zdeňka | pdficon
71-75 Sumarizace a inovace: různé pohledy na literaturu Pospíšil, Ivo | pdficon
75-76 Originálně viděný Čechov a přínosný slovník ruské literární emigrace v Německu Pospíšil, Ivo | pdficon
76-79 Výskumné tendencie mladej generácie slavistov Gunišová, Eliška | pdficon
79-82 Česká rusistika je bohatší o půltucet příruček Šaur, Josef | pdficon
83-85 [Ковалев, М.В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.): монография] Šaur, Josef | pdficon
Infomatorium
Page Title
87-89 Zpráva z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V Michálek, Zbyněk | pdficon