1

Title: Новая русистика
Rok: 2015
Ročník: 8
Číslo: 1
Rok vydání
2015
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie
Title Document
К созданию и интерпретации "Мудрости древних чехов" Р. Якобсона и полемика в чехословацкой эмиграции во время Второй мировой войны | [5]–11
Hermann, Tomáš; Zelenka, Miloš
PDF
Вербализация звокового пространства в поэтическом творчестве В.С. Соловьева | [13]–22
Koryčánková, Simona
PDF
Целевые отношения, передающиеся в русском языке предложными конструкциями - их адекватное выражение в чешском языке | [23]–33
Brandner, Aleš
PDF
К вопросу перевода на чешский язык русского местоимения "себя" в глагольных конструкциях | [35]–40
Artemov, Andrej
PDF
Marginália
Title Document
Z ruských osobných a spoločenských dejov | [41]–47
Žemberová, Viera
PDF
Autoritativní obrazy Ruska jako vzorek českého prostoru a času | [48]–61
Pospíšil, Ivo
PDF
Мифологизация власти и глобализация личности: кинообраз И. Сталина на занятии в вузе | 62–68
Kudrjavceva, Jekaterina L'vovna; Timofejeva, Anastasija Anatol'jevna
PDF
Recenze
Title Document
O aktuální problematice současné ruské konfliktologie | [69]–71
Matyušová, Zdeňka
PDF
Sumarizace a inovace: různé pohledy na literaturu | 71–75
Pospíšil, Ivo
PDF
Originálně viděný Čechov a přínosný slovník ruské literární emigrace v Německu | 75–76
Pospíšil, Ivo
PDF
Výskumné tendencie mladej generácie slavistov | 76–79
Gunišová, Eliška
PDF
Česká rusistika je bohatší o půltucet příruček | 79–82
Šaur, Josef
PDF
[Ковалев, М.В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.): монография] | 83–85
Šaur, Josef
PDF
Infomatorium
Title Document
Zpráva z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V | 87–89
Michálek, Zbyněk
PDF