Hudební věda v Brně po roce 1989

Název: Hudební věda v Brně po roce 1989
Variantní název:
  • Musicology in Brno after 1989
Autor: Macek, Petr
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 1, s. [9]-15
Rozsah
[9]-15
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper examines the situation and scholarly activities of Brno musicology in the last 25 years, follows musicological institutions at universities, especially the Institute od Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, but also the Faculty of Music at the Janáček Academy of Music and Performing Arts and the Faculty of Education at the Masaryk University and summarizes the activities of other significant scholarly, research and documentary institutions (the Brno branch of the The Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of the History of Music of the Moravian Museum). Based on the presented facts, the paper attempts to incorporate the Brno musicology into wider context of present musicology and specifies the possible prospects for future development.
Reference
[1] POLEDŇÁK, Ivan – LÉBL, Vladimír a kol. Česká hudební věda po roce 1945. In Hudební věda I. Praha: SPN 1988, s. 235 – 264.

[2] MACEK, Petr. Postskriptum aneb Brněnská muzikologie v současnosti. In Macek, Petr – Pečman, Rudolf (eds.). Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905 – 2005. Praha: KLP 2005, s. 235 – 238.

[3] http:www.phil.muni.cz/music

[4] http:www.katedrahudebnivychovy.estranky.cz/

[5] http:hf.jamu.cz/

[6] http:www.imus.cz/

[7] http:www.mzm.cz/oddeleni-dejin-hudby/